ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات

راه اندازی موکب بازاریان استان ایلام در میدان ارغوان

با توجه به‌ راه اندازی موکب اصناف و بازاریان استان ایلام جلسه ی هماهنگی بین آقای سید محمد علوی فر رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان ایلام و کمیته مشارکتهای مردمی ستاد اربعین استان ایلام و مسئولین اصناف استان برگزار شد در این جلسه مقرر گردید مجموعه اصناف نسبت به راه اندازی موکب وخدمات رسانی به زوار ویژه ایام اربعین در میدان ارغوان شهر ایلام اقدامات لازم را بعمل آورند.
۱بعدی